Loading
 • Osposobljavanje i obuka radnika za rad na siguran način
  OSPOSOBLJAVANJE I OBUKA RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

  Osposobljavanje i obuka radnika za rad na siguran način

  Osposobljavanjem za rad na siguran način radnici se upoznaju s opasnostima koje im prijete na njihovom radnom mjestu, upoznaju se s načinima umanjivanja ili eliminiranja opasnosti, sistemima i sredstvima zaštite te načinima obavljanja posla na njihovim radnim mjestima u skladu s pravilima zaštite na radu. Upoznavanje s pravilnim načinom rada i mjerama zaštite na radu uvelike smanjuje mogućnost nastanka ozljede na radu, profesionalnih oboljenja te štiti radnika i omogućuje mu siguran rad. Samim time smanjuje se mogućnost umanjenja radne sposobnosti radnika što je vrlo važno i za radnika i za poslodavca i to na način da zdrav radnik može napraviti više i za sebe i za poslodavca. Granulo – RE d.o.o vrši edukaciju Vaših radnika za rad na siguran način.

 • Mjerenje i analiza buke i vibracija
  MJERENJE I ANALIZA BUKE I VIBRACIJA

  Mjerenje i analiza buke i vibracija

  Mjerenje i analiza vibracija mehaničkih konstrukcija izvode se u svrhu prediktivnog održavanja, analize otkaza, za ocjenu stanja ležajeva i zupčanika, nalaženje strukturnih rezonancija, itd. Uopšteno, vibracijsko mjerenje daje obilje informacija o kvalitetu rada mašine i, zajedno sa mjerenjem mehaničke impedance, omogućava nalaženje negativnog djelovanja sila na različitim dijelovima mašine. Povišeni nivo vibracija mašine neminovno dovodi do skraćivanja radnog vijeka mašine, lošeg rada, a negativno utječe i na radnu okolinu.

 • Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
  ISPITIVANJE I ANALIZA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI

  Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti

  Periodična ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na radnim mjestima na kojima se pri radu koriste, pojavljuju ili proizvode hemijske štetnosti. Ispitivanjima hemijskih štetnosti u radnoj sredini ocjenjuju se valjanost primijenjenih mjera zaštite na radu i potreba iznalaženja odgovarajućih rješenja radi sprječavanja štetnog dejstva na zdravlje radnika.

 • Izrada elaborata zaštite na radu
  IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU

  Izrada elaborata zaštite na radu

  Organizacijski, ali i humani razlozi zahtijevaju da se osigura zaštita radnika na radu od štetnih djelovanja radnog procesa (vanjski faktori utjecaja). Opći zakon o zaštiti na radu / Zakon o zaštiti na radu BiH / Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu – nameću obavezu svim izvođačima na poduzimanje mjera zaštite zdravlja i život radnika prilikom izvođenja radova. Elaborat zaštite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. Granulo - RE d.o.o nudi Vam usluge izrade elaborata zaštite na radu.

 • Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
  IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA NA RADNIM MJESTIMA I MJESTIMA RADA U RADNOJ OKOLINI

  Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

  Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje nivo opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka povrede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi sa radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Procjena rizika zasniva se na sistematskom evidentiranju i procjenjivanju svih faktora u procesu rada – mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj okolini koje mogu da prouzrokuju povredu na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.

 • Izrada internog akta o zaštiti na radu
  IZRADA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU

  Izrada internog akta o zaštiti na radu

  Poslodavac je dužan svojim internim aktom o zaštiti na radu utvrditi organizaciju provođenja zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslove sa povećanim rizikom, poslove na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, i drugih radnika, sredstva i opremu lične zaštite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
  IZRADA ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA

  Izrada elaborata o uređenju gradilišta

  Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji, montaži, zamjeni opreme, remontu ili rekonstrukciji objekata obavezan je prije početka radova da izradi elaborat o uređenju radilišta u skladu sa propisima donesenim na osnovu zakona i obezbijedi izvođenje radova prema tom elaboratu.