Loading

Spojka reducir Ø110/Ø75

Vatrogasne armature

Proizvođač:

Kategorija:

Vatrogasne armature

Opis proizvoda:

Reducir ili prelazna spojka služi da se sa jednog precnika crijeva, otvora hidrantskog nastavka ili nekog drugog uredaja, može prikljuciti tipom štorc manji ili veci precnik vatrogasnog crijeva .

Drugi proizvodi iz ove kategorije

Proizvodi iz kategorije: vatrogasne armature

Usisna spojka sa dugim grlom Ø25

Vatrogasne armature
Usisna spojka sa dugim grlom Ø25
USISNA SPOJKA SA DUGIM GRLOM Ø25

Usisna spojka sa dugim grlom Ø52

Vatrogasne armature
Usisna spojka sa dugim grlom Ø52
USISNA SPOJKA SA DUGIM GRLOM Ø52

Usisna spojka sa dugim grlom Ø75

Vatrogasne armature
Usisna spojka sa dugim grlom Ø75
USISNA SPOJKA SA DUGIM GRLOM Ø75

Usisna spojka sa dugim grlom Ø110

Vatrogasne armature
Usisna spojka sa dugim grlom Ø110
USISNA SPOJKA SA DUGIM GRLOM Ø110